JONNY JÄNSBY


"Det är bara du, om ens du, som hör mina böner"

Musik är inte allt, men det är det enda som förstår när det blir natt i mig. När saker faller isär är det bara gitarren och jag som kan sätta ihop det igen.

Jag söker efter blottläggning av allt för att spräcka hinnan som utgör distansen mellan människor. Om det är någonstans du verkligen finner mig, så är det inuti dom sånger jag omsorgsfullt komponerar.

Musiken är bokstavligt talat min dröm, men också min brutala verklighet. Jag lever min dröm hela tiden och jag vill dela den med dig, så jag knyter mina händer och hoppas på förståelse och ödmjukhet.